Nej. Casinots marknadsföring verkar rikta sig främst mot kvinnor, men rent innehållsmässigt finns det ingenting som tyder på att Maria Casino premierar kvinnor över män.