Pafs bakgrundshistoria skiljer sig lite från gemene casino, för Paf grundades på Åland av organisationer som Rädda Barnen och Röda Korset. Ambitionen var att bidra till allmännyttiga ändamål och donera vinsterna från företaget till olika projekt och organisationer som skulle gynna det åländska samhället. 


Det har inneburit att Paf sedan start har donerat 360 miljoner euro till samhällsnyttiga ändamål på och omkring Åland.