Vad är kategorierna “Direktvinst” och Crash Games? Party Poker

Created by Angelica Isacson, Modified on Mon, 11 Dec, 2023 at 6:39 AM by Angelica Isacson


Det är ett märkligt namn på vad som i praktiken är lite uddare spel som varianter på keno och bingo. Varför Party Poker valt samlingsnamnet “Direktvinst” för dessa spel har vi faktiskt ingen aning om. Det är knappast så att vinsterna här kommer mer “direkt” än i exempelvis slots eller blackjack.


När vi ändå är i farten kan vi lika gärna passa på att berätta om kategorin Crash Games också. Här finns det lite mer logik bakom namnet, för vad det handlar om är spel där ett flygplan eller liknande släpps iväg. Du som spelare ska sedan trycka på en knapp innan planet flyger iväg eller kraschar. Hinner det flyga iväg förlorar du din insats, men hinner du trycka på knappen i tid vinner du en summa pengar. Den summan beror på hur länge du vågar vänta med att trycka på knappen. Simpelt men spännande!


Den här typen av lite uddare spel har var och vartannat online casino idag.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article