Vad är “Storvinstspel”? NordicBet

Created by Angelica Isacson, Modified on Mon, 04 Dec 2023 at 05:54 AM by Angelica Isacson


Det är i praktiken en samling lir som har hög volatilitet. Volatilitet är ett begrepp som är närbesläktat med RTP, men inte samma sak. RTP, eller återbetalning, visar hur generöst ett spel är. Om ett spel till exempel har 96 procent RTP, så får du i teorin tillbaka 96 kronor om du spelar för 100 kronor. I verkligheten kan dock återbetalningen skilja sig enormt mycket från session till session, då den baseras på alla sessioner i hela världen.


Volatiliteten visar inte hur generöst ett spel är, utan på vilket sätt det betalar ut vinster. Spel med hög volatilitet, som i denna kategori, tenderar att betala ut färre men större vinster. Observera alltså att den totala summa som spelet pungar ut med inte skiljer sig mellan låg- och högvolatila spel.


Enligt vår erfarenhet kan det dock vara en god idé att INTE ge sig i kast med högvolatila spel om du bara planerar att lira en liten stund.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article