Vad är Yako för konstigt namn på ett casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Mon, 13 Nov 2023 at 06:45 AM by Angelica Isacson


Ordet yako är swahili (ett språk som talas i Kenya, Tanzania och Uganda) och betyder “din”. Yako Casino betyder ungefär alltså “ditt casino”, men trots detta har vi svårt att se varför de skulle göra skäl för sitt namn. Det finns nämligen ingenting med Yako Casino som gör att man känner att det är ens eget casino. Det finns faktiskt inte ens något som gör att Yako Casino skiljer sig från mängden.


Inte ens innan spelregleringen trädde i kraft den 1 januari 2019 fanns det något som gjorde att Yako Casino kändes som “ditt casino”. Vi misstänker därför att det hela bara rör sig om marknadsföring, och att det bästa med namnet är att det är så udda att man garanterat kommer ihåg det!


Varför man valt ett namn på swahili kanske (det här är bara våra spekulationer) har att göra med att man ville ha ett namn som stack ut, som inte lät som alla andra.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article