På vilka sätt går det att komma i kontakt med Hajper?

Created by Angelica Isacson, Modified on Mon, 13 Nov 2023 at 05:42 AM by Angelica Isacson


Framför allt är det via live-chatten som du hittar genom att klicka på Kundtjänst. Det som är bra med chatten är att den är öppen dygnet runt, det som är mindre bra är att de kastar en bot på dig (det vill säga en glorifierad FAQ). Denna bot hjälper med de enklaste frågorna, men vill du ha tag i en riktig människa är det inte helt lätt.


Det går att ringa till Hajper och mejla dem också, men telefonnumret är maltesiskt (vilken överraskning …) och kan därmed kosta extra beroende på hur ditt mobilabonnemang ser ut. Mejlen brukar ses som en sista utväg då det alltid tar längre tid att få svar den vägen, jämfört med live-chatten.


Vill du ha tag på en människa i chatten skriver du “agent” två gånger (inte efter varandra, men boten kommer envisas med att försöka hjälpa dig när du skriver agent första gången). Efter det måste du fylla i både mejl och personnummer innan du blir “kopplad” till en människa. Inte helt smidigt och onödigt frustrerande.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article