Det finns en kategori spel som heter MEGAWAYS. Vad är det? Lyllo casino

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 12 Oct, 2023 at 7:28 AM by Angelica Isacson


Megaways är samlingsnamnet på spel där vinstlinjerna fungerar lite annorlunda jämfört med vanliga slots. I ett vanligt spel finns det kanske 25 vinstlinjer, och där gäller det att lika symboler landar på rätt position på minst tre intilliggande hjul för att du ska vinna något. I ett megaways-spel däremot räcker det med att symbolerna landar på intilliggande hjul. Någon specifik position på hjulen behövs inte.


Du ska dock inte tro att megaways-spel ger dig högre vinstchanser, eller att de har högre RTP jämfört med vanliga slots. Tvärtom kan det rentav vara så att en ny megaways-variant av ett gammalt spel har lägre återbetalning än originalet. Megaways påverkar alltså inte vinsterna.


Oftast har megaways-spel ordet “megaways” i namnet, men inte alltid. Det är Big Time Gaming som äger rättigheterna till det, men en del utvecklare går runt det här genom att kalla i princip samma funktion för något annat – och dessa spel har såklart då inte ordet megaways i titeln.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article