Virtual Sports hos Coolbet, vad är det?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 12 Oct 2023 at 07:20 AM by Angelica Isacson


Man skulle kunna tro att det rör sig om datoranimerade matcher, men Coolbet har faktiskt hämtat gamla videoklipp från historiska höjdpunkter istället! Precis som i andra virtuella sporttjänster slumpas resultaten fram, men målsekvenser och liknande visas alltså med hjälp av riktiga matcher från historiens gång.


Fördelen med virtuella sporter är att de är mycket snabbare än den riktiga varan, där du måste vänta på att den fysiska matchen spelas färdigt. Nackdelen med virtuella sporter är att de av förklarliga skäl inte känns lika äkta. Lirar du på odds tillsammans med vänner är inte Virtual Sports något för dig, men om du däremot spelar själv är det perfekt.


I Virtual Sports hos Coolbet behöver du bara vänta några minuter innan du har resultatet. Men till skillnad från den riktiga varan är alla resultat alltså slumpmässiga här, så spelarnas dagsform har ingen betydelse här. Det finns heller inga problem med matchfixning …

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article