Vänta nu, blev inte Ninja Casino nedstängda av Spelinspektionen?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 12 Oct 2023 at 07:13 AM by Angelica Isacson


Jo, men då (2019) var varumärket under en annan ägare (SafeEnt). Idag drivs Ninja Casino av Elektra Works. De har inte fått några anmärkningar hittills, så de verkar göra ett betydligt bättre jobb! Efter att SafeEnt fått sina licenser återkallade, försökte ett annat bolag vid namn Viral Interactive att driva sajten ninjacasino.se. Detta försök avslogs dock av Spelinspektionen som lade märke till att Viral Interactive hade ett indirekt samarbete med SafeEnt.


Anledningarna till att Ninja Casino (under de gamla ägarna SafeEnt) fick sina licenser återkallade var för att de ignorerat sitt omsorgsansvar, det vill säga, spelare som förlorade väldigt mycket pengar fick fortsätta spela utan vidare. Dessutom brast man rejält i arbetet mot penningtvätt. Ninja Casino fick sin licens återkallad i juni 2019 – bara ett halvår efter att spelregleringen trätt i kraft.


Det nya Ninja Casino må ha namnet gemensamt med det gamla, men du behöver inte oroa dig för oegentligheter längre.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article