Jag har sett en spelavdelning för hög volatilitet. Vad innebär det? Vera & John

Created by Angelica Isacson, Modified on Mon, 2 Oct, 2023 at 6:19 AM by Angelica Isacson


Högvolatila spel tenderar att dela ut mycket pengar på en gång, men mer sällan. Som jämförelse kan ett lågvolatilt spel dela ut lite pengar ofta. Observera att volatiliteten inte har något att göra med hur generöst ett spel är, utan visar endast på vilket sätt vinsterna tenderar att komma. Att spela högvolatila spel innebär alltså en högre risk, även om spelets RTP är densamma.


Tänk dig till exempel att du spelar ett lågvolatilt spel som Starburst. RTP påverkar sannolikheten för hur mycket du kommer vinna totalt, medan den låga volatiliteten gör att vinsterna betalas ut ofta – men att de samtidigt blir låga. I ett högvolatilt spel kan du snurra och snurra utan att det händer någonting, och sedan helt plötsligt får du flera stora vinster efter varandra.


Vill du spela kortare sessioner rekommenderar vi lågvolatila spel, då högvolatila slots tenderar att dröja innan de börjar spotta ur sig pengar. Men kom ihåg att allt det här vi pratat om handlar om sannolikhet – det är fortfarande turen som avgör hur allting kommer gå.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article