Vad är det för skillnad på Pronto Casino och Pronto Live?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 28 Sep 2023 at 07:15 AM by Angelica Isacson


Den stora skillnaden är att Pronto Live är ett bonus casino, vilket är mer än man kan säga om Pronto Casino. I övrigt handlar det mest om att casinot vill ha två olika (men snarlika) casinon för att ranka högre på Google. Sedan kan man dessutom konstatera att välkomstbonusen hos Pronto Live inte är jättefrän.


Ytligt finns det inte heller jättemycket som skiljer de båda åt, utöver den uppenbara skillnaden att Pronto Live går i rött, medan Pronto Casino har en blå ton. Layouten är densamma, och inte för att det spelar någon roll, men Pronto Casino finns även på finska, vilket inte Pronto Live gör.


Eftersom Pronto Casino inte har någonting som Pronto Live saknar, måste vi definitivt rekommendera Pronto Live. Visst kan det vara lite rörigt när casinon har så lika namn och utbud? Man kan ju tycka att de borde anstränga sig lite än bara kopiera mallen, klistra in den, och sedan påstå att de skapat ett nytt casino.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article