Jag har sett att Paf och No Account Casino delar samma exklusiva slots, men de har inte samma licens?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 21 Sep 2023 at 05:12 AM by Angelica Isacson


Det beror på att ett bolag kan skapa flera andra bolag för att skaffa flera olika licenser. Det är fortfarande Paf-folket som styr No Account Casino, även om det handlar om två olika bolag på pappret. Låter det rörigt? Då förklarar vi närmare!


No Account Casino ägs av PAF Multibrand Limited, som i sin tur ägs av moderbolaget Ålands Penningautomatförening (Paf). Däremellan finns flera bolag till som ägs av Paf, men vi utelämnar dem för enkelhetens skull (annars skulle denna text bara fyllas med massor av namn). PAF Multibrand Limited har sin egen licens som delas av flera casinon, däribland No Account Casino.


Casinot Paf (inte nödvändigtvis samma som bolaget Paf) styrs av Paf International p.l.c., och de är ensamma om den licensen. Det här betyder att du kan hämta välkomstbonus hos både No Account Casino och Paf, men de båda har samma exklusiva slots eftersom det är samma moderbolag som äger båda företagen.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article