Varför är välkomstbonusen högre hos No Account Bet jämfört med No Account Casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 21 Sep 2023 at 05:02 AM by Angelica Isacson


Bonusen är visserligen högre, men den har högre omsättningskrav också (x30 jämfört med x10). Du får helt enkelt välja vad som passar dig bäst, eftersom du inte får plocka bonusen hos båda casinona. Sedan exakt varför båda casinona har olika bonus lär vi inte få ett svar på, då den typen av information och beslut hålls inom bolagen.


En stor bonus ger dig mer att spela för, men det högre omsättningskravet gör det också svårare att vinna någonting från den. Dessutom innebär högre omsättningskrav att det tar längre tid att spela klart bonusen, vilket kanske inte faller alla i smaken.


Sammanfattningsvis är alltså högre inte alltid bättre. Du måste alltid se till helheten då du avgör om en casino bonus är bra eller inte. Casinona skyltar alltid med max bonus, men den säger ingenting huruvida villkoren är kassa. Nu har vare sig No Account Bet eller No Account Casino kassa villkor, men generellt är det så.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article