Är Guts och GutsXpress samma casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 05:14 PM by Angelica Isacson


Precis som namnet föreslår så ska GutsXpress vara en enklare version av Guts. I GutsXpress kan man direkt göra en insättning och sätta igång och spela. Enda skillnaden är egentligen att insättningsrutan är mer tillgänglig hos GutsXpress och att utbudet är lite sämre, därmed också kortare laddningstider.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article