Vad innebär enkel registrering hos Guts?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 05:12 PM by Angelica Isacson


Enkel registrering hos Guts innebär kort och gott att man skapar ett konto med hjälp av BankID. Allt som krävs för att då öppna ett konto hos Guts är att man skriver in sitt personnummer och därefter verifierar detta via BankID-appen.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article