Hur kommer man i kontakt med Rizks kundtjänst?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 05:11 PM by Angelica Isacson


I huvudmenyn finns det en flik för kundtjänst och där presenteras olika alternativ för den som vill komma i kontakt med Rizk kundtjänst. Först presenteras alla frågor och svar och i menyn ovan finns en livechatt-funktion, email och telefonalternativ. Livechatten har en svarstid på 30 sekunder, enligt Rizk själva och mail besvaras inom 30 till 60 min.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article