Finns Unibet casino som nedladdningsbar app?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 05:07 PM by Angelica Isacson


Ja, Unibet erbjuder 3 olika appar. En för casino, en för sportspel och en för poker. Apparna är tillgängliga i både App Store och Google Play. I casinoappen finner man över 500 olika slots som är anpassade efter en mindre skärm.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article