Vilka olika jackpottyper finns hos Mr Green?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 05:05 PM by Angelica Isacson


Hos Mr Green finns det olika jackpottar som kan betalas ut när man spelar på slots. Dels är det den personliga jackpotten som betalas ut slumpmässigt och som växer i takt med att man spelar. Utöver detta finns det andra jackpottar som kan betalas ut på många av Mr Greens bästa slots. Dessa 3 kallas för Big Drop Jackpot, Daily Jackpot och Hourly Jackpot.


Big Drop Jackpot har ingen tidsram och kan därför betalas ut när som helst. Daily Jackpot ska däremot betalas ut varje dag och likaså Hourly Jackpot men givetvis då dagligen.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article