Vad har hänt med alla dueller och turneringar?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 05:00 PM by Angelica Isacson


Eftersom syftet med dessa var att erbjuda spelaren bonusar så har alla funktioner kopplade till duellerna plockats bort (efter att den svenska spelregleringen trädde i kraft 1 januari 2019). Av någon anledning finns dock information och reklamfilm kvar på Duelz sajt .. vi misstänker lathet i kombination med slarv.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article