Är det lätt att komma i kontakt med ScandiBet för frågor?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:55 PM by Angelica Isacson


Både ja och nej. Det är lätt på så sätt att deras live-chatt är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Det är svårt på så sätt att de sällan erbjuder svensktalande kundtjänst – den finns bara på plats sporadiskt. Det spelar väl ingen roll, jag kan engelska, kanske du tänker nu.


Men många engelsktalande filurer har ingen koll på den svenska licensen och det svenska regelverket som skiljer ut sig från andra marknader. Därför kan det bli så att du inte får ett bra svar på din fråga om du inte får tala med en svensk. Du kan även kontakta ScandiBet via mejl, men de har inget telefonnummer.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article