Hur lång tid tar ett uttag från PlayOJO?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:53 PM by Angelica Isacson


PlayOJO marknadsför sig själva mycket genom snabba och smidiga insättningar och uttag. Deras strävan är att behandla alla uttagsförfrågningar inom 24 timmar. När uttagsförfrågan är godkänd beror tiden på vilken uttagsmetod man använt sig och av vilken bank man har.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article