Vad är ComeOn!s dagliga jackpotts för något?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:48 PM by Angelica Isacson


ComeOn!s dagliga jackpotts är 3 progressiva jackpottar som är tidsbestämda. Detta innebär att jackpottarna inte har någon övre gräns, hur stora de blir bestäms av hur många som spelar och vilka summor som satsas. Däremot är de garanterade att betalas ut inom en viss bestämd tid. 


ComeOn!s dagliga jackpottar består av en 10 minut-jackpott som betalas ut var tionde minut, en daglig jackpott som betalas ut innan midnatt varje dag och en superjackpott. Många av marknadens bästa slots kan betala ut dessa jackpottar.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article