Hur kan jag kontakta Spela om jag har frågor?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:47 PM by Angelica Isacson


Det finns både en live-chatt och ett svenskt 0200-nummer som du kan använda dig av. Chatten går att komma åt även om du inte är inloggad, vilket är ett plus. En vanlig mejl finns dock inte, utan istället behöver du kontakta Spela via ett formulär.


Telefon: 0200 896 343

Formulär: https://www.spela.com/sv/contact-us-form

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article