Dueller och turneringar då?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr, 2023 at 4:41 PM by Angelica Isacson


Eftersom dessa baseras på SP och XP kan inte svenskar använda sig av dueller eller turneringar. Och återigen har inte Voodoo Dreams bemödat sig med att plocka bort dessa från den svenska sajten. Varför? Vi förstår inte heller.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article