Dueller och turneringar då?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:41 PM by Angelica Isacson


Eftersom dessa baseras på SP och XP kan inte svenskar använda sig av dueller eller turneringar. Och återigen har inte Voodoo Dreams bemödat sig med att plocka bort dessa från den svenska sajten. Varför? Vi förstår inte heller.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article