Varför har inte Vooodoo Dreams någon välkomstbonus?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr, 2023 at 4:40 PM by Angelica Isacson


Det kan man fråga sig! De svenska reglerna tillåter ju som bekant en välkomstbonus, men Voodoo Dreams har valt att inte ha en sådan. Fråga gärna casinot, och ha i åtanke att det alltså inte har med den svenska licensen att göra.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article