Varför går det bara att använda Trustly hos Pronto Casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:39 PM by Angelica Isacson


Det kan vi inte svara på säkert, men förmodligen beror det på att Trustly är den snabbaste och säkraste betalmetoden du kan använda när du ska spela på casino. Och eftersom Pronto Casino vill att allting ska gå så snabbt som möjligt har man valt att bara använda denna metod. Alternativ hade ju förstås inte skadat …

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article