Hur många slots har Pronto Casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:38 PM by Angelica Isacson


I skrivande stund (februari 2022) fler än 800 stycken, vilket kanske låter mycket för den oerfarne, men det är ganska klent jämfört med många andra casinon (de flesta har fler än 1 000 stycken). Naturligtvis kommer Pronto Casino, precis som alla andra casinon, att få in fler slots med tiden. När du läser den här texten kanske det finns flera hundra spel till!

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article