Vad är det allra sämsta med Maria Casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:34 PM by Angelica Isacson


Deras välkomstbonus är väldigt tanig. 100 kronor blir man inte fet på, om man säger så. Vi kan bara undra varför Maria Casino inte hängt på de flesta andra och förbättrat sin välkomstbonus efter att regeringen hävde de tillfälliga restriktionerna.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article