Är det här casinot främst till för kvinnor?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr, 2023 at 4:32 PM by Angelica Isacson


Nej. Casinots marknadsföring verkar rikta sig främst mot kvinnor, men rent innehållsmässigt finns det ingenting som tyder på att Maria Casino premierar kvinnor över män.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article