Är det här casinot främst till för kvinnor?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 04:32 PM by Angelica Isacson


Nej. Casinots marknadsföring verkar rikta sig främst mot kvinnor, men rent innehållsmässigt finns det ingenting som tyder på att Maria Casino premierar kvinnor över män.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article