Hur länge har William Hill funnits?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 03:23 PM by Angelica Isacson


William Hill är ett av världens äldsta spelbolag och grundades så tidigt som år 1934 i Storbritannien. Företaget har bytt ägare flertalet gånger sedan såklart, ett av de mer betydelsefulla skedde 1997 då en japansk bank köpte upp bolaget för 700 miljoner pund. Detta skedde under dramatiska former och flertalet tidigare chefer dömdes för bedrägerier.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article