Hur registrerar man ett nytt konto på Bethard?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 03:21 PM by Angelica Isacson


Att registrera ett nytt konto hos Bethard är enkelt och går snabbt. Det som krävs är BankID och att man uppger sitt personnummer. Därefter kommer man först verifiera sin identitet med sitt BankID och sedan är man registrerad hos Bethard.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article