Varför avslutade Bethard och Zlatan sitt samarbete?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr, 2023 at 3:19 PM by Angelica Isacson


Under 2021 såldes Bethard, där ett av Zlatans bolag var delägare, till ett amerikanskt bolag. Bolaget bakom Bethard var alltså tidigare Gameday, det är även i detta bolag som Unknown AB ägde 10%, som alltså är Zlatans bolag. När Gameday sålde Bethard till Esports Entertainment Group Inc. så avslutades även Bethards och Zlatans samarbete.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article