Vad är “Fred’s Favoriter” då?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr, 2023 at 3:17 PM by Angelica Isacson


Det är felstavat (det borde heta “Freds favoriter”). Vi anar dock att det inte är svaret du är ute efter, så då kan vi ge detta svar istället: det är en samling slots som valts ut av casinot. Vad de baserat sina val på är det ingen som vet, och därför ter sig denna kategori smått meningslös.


Vi menar, vi hade kunnat döpa en kategori till “Våra fredagsfavoriter” och sedan ändrat spelen i den kategorin lika ofta som prinsessan Peach ändrar känslor. Vill du ha spela de bästa spelen ska du kolla på RTP-värdet.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article