Det finns en kategori hos Frank & Fred som heter “Spelegenskaper”. Vad är det?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr, 2023 at 3:16 PM by Angelica Isacson


Det är helt enkelt olika kategorier som delar upp spelen beroende på vilka funktioner (egenskaper) som finns i dem. Kategorin “Expanderande Wilds” innebär till exempel att wild-symboler expanderar och täcker ett helt hjul, som i Starburst.


“Klustervinster” å sin sida betyder att spelet inte har några vinstlinjer, utan att du vinner genom att få fram grupper av samma symbol som ligger intill varandra. Man kan se vissa av kategorierna som olika former av bonusar i slots.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article