Vad är det sämsta med Lucky Casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 03:08 PM by Angelica Isacson


Enligt vår recension är deras välkomstbonus ingenting att hänga i julgranen, vilket främst har att göra med att den är värd så lite pengar – du kan aldrig få tillbaka mer än 100 kronor, och då är det ju pengarna tillbaka om du förlorar, så du har inte fått något extra alls!

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article