När går det att chatta med Lucky Casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 03:06 PM by Angelica Isacson


Deras chatt är öppen mellan 08:00 och midnatt varje vardag. Under helgerna har de öppet mellan 12:00 och 21:00. Utöver chatten kan du faktiskt ringa till dem också (010 888 716 8), och naturligtvis har de även en mejladress (support@luckycasino.com).


Vill du ha mer detaljerad information kan du få det här.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article