Vad är Betsafes jackpottguide?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 03:02 PM by Angelica Isacson


I Jackpottguiden tar Betsafe tempen på några jackpottspel och delar in dessa i fyra olika kategorier beroende på hur stor jackpotten har växt sig. Kategorierna är Kall, Ljummen, Varm eller Het. När jackpotten har överstigit den genomsnittliga utbetalningen för just det spelet så kategoriseras den som Varm eller Het.


För att komma till Jackpotttguiden klickar man, via Betsafes hemsida, på rubriken Nyheter och sedan på den nyhet som heter “Missa inte storvinsten”. här kan du också se spelens genomsnittliga utbetalning och hur stor jackpotten är just nu.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article