Hur gör man ett uttag hos Casumo?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 02:46 PM by Angelica Isacson


Klicka på saldot på Casumos hemsida och välj sedan uttag. Sedan väljer man vilken uttagsmetod man vill använda sig av och vilket belopp man vill ta ut. I många fall behöver man använda samma metod för uttag som sin senaste insättning. Minsta tillåtna uttag är 100 kr.


När man gjort ett uttag krävs ett godkännande från Casumo innan pengarna skickas. När Casumo godkänt uttaget dröjer det upp till 5 bankdagar innan pengarna når bankkontot. tiden det dröjer beror på vilken bank man använder sig av. Använder man Swedbank eller SEB sätts pengarna in direkt efter Casumos godkännande.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article