Vad innebär det att Paf skänker bort sitt överskott?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 02:42 PM by Angelica Isacson


Pafs bakgrundshistoria skiljer sig lite från gemene casino, för Paf grundades på Åland av organisationer som Rädda Barnen och Röda Korset. Ambitionen var att bidra till allmännyttiga ändamål och donera vinsterna från företaget till olika projekt och organisationer som skulle gynna det åländska samhället. 


Det har inneburit att Paf sedan start har donerat 360 miljoner euro till samhällsnyttiga ändamål på och omkring Åland.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article