Vad är kluster?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 02:36 PM by Angelica Isacson


Det är en typ av vinst som inte är beroende av vinstlinjer. Så hur går då det till? Jo, du vinner när en grupp av tillräckligt många symboler hamnar intill varandra – som i ett kluster. Ofta behövs det sex eller åtta identiska symboler för att en klustervinst ska vara möjlig.Tänk Candy Crush så är du på rätt spår.


Slots med kluster är inte lika vanliga som slots med vinstlinjer.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article