Vad är en spelplan och hur kan den se ut?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 02:34 PM by Angelica Isacson


Spelpanen är det område där alla symboler, ikoner och alternativ finns. Många spelplaner består av fem hjul och tre rader, alltså 15 symboler totalt. Men en spelplan kan se ut lite hur som helst, så den varierar från slot till slot.


Man kan säga att hjulen är de vertikala linjerna, medan raderna löper horisontellt. I ett fåtal slots kan du fortfarande bestämma insats per vinstlinje, men den funktionen är på väg bort.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article