Vad är det för skillnad mellan casino och live casino?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 02:31 PM by Angelica Isacson


Begreppet casino, i det här sammanhanget, kan innefatta väldigt många olika spel, allt från slots till blackjack. Live casino betyder alltid att du spelar bordsspel live och inget annat. Till exempel kan du spela datoranimerad blackjack utan en värd och andra spelare under kategorin casino.


Du gör klokast i att se live casino som en separat kategori, för där vet du alltid vad du får. Kategorin casino kan bjuda på lite vad som helst beroende på hur varje enskilt casino väljer att definiera olika kategorier för spel. Låter det rörigt? Det kan det vara också! Det hade varit lättare om alla casinon haft samma definitioner, men så bra ska vi inte ha det.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article