Vad är Trustly?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr 2023 at 02:29 PM by Angelica Isacson


Man kan säga att det är en metod för att föra över pengar till eller från ditt bankkonto. Trustly använder sig av bankID för verifiering, och är därmed en väldigt säker metod.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article