Hur undviker jag spelmissbruk?

Created by Angelica Isacson, Modified on Thu, 27 Apr, 2023 at 2:27 PM by Angelica Isacson


Hade det funnits ett bra svar på denna fråga hade det inte funnits några spelrelaterade problem. Med det sagt kommer du långt med disciplin. Det finns flera vanliga sätt att fastna på ohälsosamma sätt, och dessa innefattar bland annat livskriser, skulder och andra personliga problem. Folk vill glömma vardagen och börjar spela. Gör inte det!


Spela bara för pengar som du har råd att förlora, och försök aldrig att vinna pengar till skulder – det slutar med att dina skulder blir ännu värre. Innan du börjar spela ska du bestämma dig för en summa som du kan spela bort, sedan måste du själv ha disciplinen att sluta även om du aldrig når den där slot-bonusen. Det är precis där där många misslyckas.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article